‘Oefening is moeder van de kunst..’

Uitslag woensdag 3 mei 2017 Oefen bridgeclub:

De SDL organiseert op woensdagavonden de Open inloop oefenbridge in het Leidse denksportcentrum. Open in alle jaargetijden!
Aanmelden bij coördinator/begeleider Wim van den Berg. Vooraf even melden dat u komt is ook wel zo prettig (telefonisch bij Wim v.d. Berg 06 4984 6886).

Oefening is moeder van de kunst..’

Omdat het voor beginners belangrijk is om verder te oefenen is er in het denksportcentrum Leiden een oefenclub op de woensdagavonden. Daar kan men de onlangs – of wat langer geleden – gekregen lessen in praktijk brengen en naar hartenlust oefenen.

Als u toch nog wat onzeker bent en u wilt enig les hebben, dan geeft Wim v.d.. Berg voorafgaande (19.15 uur) aan de oefen clubavond enkele ‘opfris’ lessen. Meer info en bridge op de woensdagavond (vanaf 19.45 uur) in het Denksportcentrum aan de Robijnstraat 4 te Leiden.

Geslaagde honderd handen drive in denksportcentrum

Op zaterdag 18 maart werd voor de zevende keer de Honderd Handen Drive georganiseerd door Koen Wagner en René van Groeningen. Voor Michiel Jansen en Alex Luycks bracht dit geluksgetal hen de eindzege: zij mochten na 12 uur non-stop bridgen de titel op hun naam schrijven (foto). De winnaars en dus titelverdedigers van 2016 – Maarten van Os en Peter-Paul van der Worm moesten genoegen nemen met een tweede plaats. Ook niet slecht trouwens.

Vanaf 09.00 uur druppelden de eerste toen nog frisse spelers het denksportcentrum binnen om na een stevige bak koffie met door de organisatie aangeboden cake de systeemkaarten nog eens door te nemen met partner. Om 10.00 uur klonk het startschot en werden de eerste kaarten gelegd – in totaal zouden er 100 spellen gespeeld worden.

Op dat tijdstip was Bureau Chapeau (BC, 2007 A.C.) die de catering samen met vrijwilligster Lotte (waddenheld!) voor het toernooi verzorgde al ruimschoots bezig met de voorbereidingen voor de lunch. Sommige hongerige spelers slopen tussen de spellen door de A-zaal in om smekend te vragen of er al broodjes te verkrijgen waren. Onverbiddelijk werden ze terug naar de speelzaal verwezen – het broodjessmeerproces was een uitgekiend samenspel van drie routiniers die groepsgewijs de honderden broodjes soort bij soort van beleg voorzagen. Om 12.00 uur was het laatste broodje gesmeerd en waren de tomaten- en groentesoep warm en kon een ieder die de inwendige mens wilde versterken langs komen om iets van zijn gading uit te zoeken.

Lees meer…

Cursus Bridge voor volwassenen..

Leer bridge met Berry Westra deel 1, een Bridgecursus voor beginners.

Team Sport van de gemeente Leiden organiseert in samenwerking met Stichting Denksport Leiden een kennismakingscursus bridge. De cursus begint op woensdagavond 8 februari 2017 om 20.00 uur en wordt gegeven in het denksportcentrum Robijnstraat 4 te Leiden.

De cursus bestaat uit 10 lessen van ca. 2 uur. De inschrijfkosten zijn 50 euro, inclusief het cursusboek Leer Bridge met Berry Westra deel 1. De cursus bestaat uit het aanleren van de spelregels en dit in de praktijk oefenen en wordt gegeven door Teun Boer (ook bereikbaar op tel. 0650 288 606). Zie tevens zijn website.

Inschrijven kan bij voorkeur via de website van Sport kennismaking Leiden. www.sportkennismakingleiden.nl 

 

Gezellige netwerk-eindejaarsborrel van de SDL

Op vrijdag 16 december jl. hield de Stichting Denksport Leiden (SDL) haar jaarlijkse eindejaarsborrel. Zo’n vijftig genodigden waren aanwezig om te netwerken, vriendschappen aan te halen, bij te kletsen en te proosten op het twintig jarige bestaan van de SDL. Traditioneel met de lekkere en verzorgde hapjes van Simone Langeweg & Maaike Valkenburg.

Voorzitter Maaike (met haar charmante assistent Hans Verheijen) gaven enkele vrijwilligers en barpersoneel een presentje (foto). Het is tevens een jaarlijks borrelfestijn om de vrijwilligers even in het middelpunt te zetten en het personeel te voorzien van een dankwoord en een geschenk! Zie hieronder een kleine foto-impressie.

  • Borrel 2016
    Borrel 2016

Nieuwsbrief 51

* Wist u dat?
Het SDL-bestuur erin is geslaagd de oude Heineken tapinstallatie te laten vervangen voor een nieuwe verbeterde versie met koelere en versere biertjes dankzij de direct gekoelde 20-liter vaten.

Er dankzij die andere tap nu ook regelmatig een speciaal biertje van de tap kan worden aanaffli-tapgeboden.
Deze maand is – gezien uw consumptiegedrag vanuit het verleden – Affligem Blond van de tap te bestellen. Test het!

Onze wifi (draadloos internet) in het centrum van ca 10 Mb nu sterk verbeterd is naar bijna 100Mb!? Vraag aan het barpersoneel het wachtwoord hiervoor..

Er in het DSC ook altijd iets te eten kan worden besteld! En dat er per 1 januari a.s. weer een lichte prijsaanpassing van de consumpties zal moeten worden doorgevoerd!

Lees verder in de Nieuwsbrief 51 (November 2016).

Renée & Mark winnen Hutspotdrive

winn_hutspotdrive2016Het bridgepaar Renée  Verdegaal & Mark Thiele heeft de jaarlijkse Hutspot wisseltrofee op hun naam geschreven! Hun namen zullen op de zilveren ‘hutspot’ gaan prijken tot in lengten van jaren. Op zondag 2 oktober jl. waren er maar liefst 132 bridgers afgekomen op de traditionele Hutspotdrive georganiseerd door het NBB-district Leiden e.o. i.s.m. met de SDL (denksportcentrum Leiden). Ook traditioneel in het organisatieteam onder meer de heren Wim van den Berg (foto: namens de SDL met hutspot) en Peter Janssen (NBB).

Lees meer…

Afscheidsborrel Karin Zwanenburg

Ma-Ka-bedankt400Op vrijdag 2 september jl. werd er op passende wijze afscheid genomen van onze zaal/bar beheerder Karin Zwanenburg. Zo’n veertig genodigden c.q. afgevaardigden van clubs en bonden – die de afgelopen vier jaar met Karin hadden gewerkt in ons denksportcentrum – gaven acte de présence en wensten Karin succes met haar verdere carrière. Een uitgeleide met bloemenhulde en een dankwoord namens het bestuur en gebruikers werd door SDL-voorzitter Maaike Valkenburg op de haar gebruikelijke manier gedaan. Maaike memoreerde onder meer Karin’s poging..

Lees meer…