Uit de Nieuwsbrief ..

Als bestuur van de SDL zijn we het 19e jaar van ons bestaan ingegaan. De clubs zijn alweer enkele maanden bezig in hun nieuwe sportseizoen en met hun activiteiten in het denksportcentrum. Een groot deel van het SDL-bestuur zet zich al vanaf de oprichting van de stichting in 1996 in om het denksportcentrum te kunnen exploiteren en overeind te houden. In de afgelopen twee jaar is echter gebleken dat de clubavonden minder druk bezet zijn dan voorheen en dat de clubs aan het vergrijzen zijn. Onder meer door de rookregel en aangescherpte controles van (semi)overheden (eisen als AED, Brandweer etc.) zijn er in de afgelopen jaren ook veel kosten gemMaaike150aakt om het pand en zijn functioneren overeind te kunnen houden. Het SDL-bestuur beraadt zich dan ook al een tijdje over de toekomst van het denksportcentrum en daarmee het voortbestaan. Recent hebben de besturen van ADG, Crash en de Sleutels zich opgeworpen om actief mee te denken. Uiteraard houden we jullie op de hoogte.

Jaarlijkse SDL-borrel
Op donderdag 18 december a.s. is er voor de besturen van de gebruikers/clubs, bestuur, personeel en speciale genodigden de traditionele SDL eindejaarsborrel van 17:00-19:00 uur.

Alle genodigden zullen hiervoor separaat een uitnodiging (merendeel via e-mail) ontvangen.
Bent u een ‘genodigde’? Noteer dan deze datum in uw agenda.

Download hier de meest recente nieuwsbrief: SDL-NIEUWSBRIEF-49

Nieuwe Bridgecursussen

bridgeBW2In dit najaar is bridgedocent Teun Boer met zijn vernieuwde elan weer bridgecursussen gaan geven! Hij geeft op dit moment (één van) zijn laatste beginnerscursus op de woensdagavond: bridgecursus voor beginners (Leer bridge met Berry Westra deel 1), alsmede een cursus beter bridge (Leer bridge met Berry Westra deel 4) op de maandagavonden. Het is nog onzeker of hij hiermee in de toekomst zal doorgaan.

Cursus bridge beter
Vanaf woensdagavond 28 januari 2015 geeft Teun Boer – op speciaal verzoek – nog een vervolgcursus bridge beter (Leer bridge met Berry Westra deel 2). De cursusduur is 12 weken en de kosten zijn 60 euro.
Voor opgave en informatie kunt u bellen met Teun Boer 0650 288 606. Of via e-mail teun.boer@live.nl

Wekelijkse oefenbridge
De SDL organiseert op woensdagavonden de Open inloop oefenbridge in het Leidse denksportcentrum. Aanmelden bij coördinator/begeleider Wim van den Berg en bij voorkeur 19.30-19.45 uur. Vooraf even melden dat u komt is ook wel zo prettig (telefonisch Wim vd Berg 06 4984 6886).