Nieuw in het denksportcentrum: Mahjong..

MahjongSinds 1 januari jl. is er in het denksportcentrum een mahjong club in oprichting: De Rode Sleutels. Initiatiefnemer Stijn Verschuren heet u dan van harte welkom op de geagendeerde clubavond op maandagavond in het Leidse denksportcentrum.
Er zijn inmiddels al circa tien spelers actief aan het ‘Mahjongen’ (zeg je dit zo?), maar de verwachting is dat er binnen afzienbare tijd toch wel zo’n 25 spelers zullen gaan toetreden.

Zie hier een YouTube video met enige uitleg van dit spel.

Het bestuur van de SDL heet de nieuwe club van harte welkom en wenst hen veel succes met dit initiatief!

Drukbezochte kerstdrive Berg Oefen Club

KerstdriveBOC2015

Op woensdag 23 december jl. hield de Berg Oefen Club (BOC) zijn traditionele kerstdrive voor de oefenende bridgers van de SDL (Denksportcentrum Leiden). Cursussen alsmede prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, zo bleek tijdens deze gezellige bridgedrive. Er waren maar liefst tien tafels nodig om de opkomst te kunnen herbergen. Het was met name erg leuk om te zien dat er ook voormalige oefenbridgers (zijn tijdelijk even weggevallen door andere werkzaamheden en hobby’s) kwamen opdagen voor dit eindejaarsevenement van Wim v.d. Berg en de SDL.

Lees meer…

Gezellige verjaardagsborrel

Borrel2015Ook dit jaar vierde het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) – samen met personeel, vrijwilligers en andere SDL genodigden – in december als gebruikelijk de geboortedag van de SDL op 3 december 1996. Volgend jaar jubileumfeestje? Afwachten maar…

Eveneens gebruikelijk wordt er kort stilgestaan bij wat geweest is en wat in het verschiet ligt. SDL-vrijw225Ook is dit een moment om de vaste medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten door voorzitter Maaike Valkenburg (op foto links met microfoon op een stoel en bijgestaan door haar vaste assistent Hans Verheijen). In hoeverre we deze traditie voort kunnen zetten hangt ook af van de toekomst van ons denksportcentrum. De penningmeester constateerde dat de inkomsten nog altijd teruglopen, want er is bijv. minder ‘nazit’ op de clubavonden.┬á Al eerder is hierover gecommuniceerd in het voorjaar tijdens het traditionele Gebruikers Overleg (GO) van de afgelopen jaren. Laten we hopen dat er voor ons nog lang de gelegenheid zal zijn de denksporten te kunnen doen in een gezamenlijk huis.

Namens het bestuur wensen wij iedereen vooral een gezond en bijzonder doordacht 2016 toe.
Jan Bey, secretaris Stichting Denksport Leiden
(foto’s met dank aan de smartphone van Simone Langeweg).