Nieuw Bridgecursussen

BerrW-afb-bridgeTeun Boer bridgedocentIn dit najaar zal bridgedocent Teun Boer met zijn vernieuwde elan weer bridgecursussen gaan geven!

Bridgecursus voor beginners (Leer bridge met Berry Westra deel 1 )

Sportbedrijf Leiden organiseert in samenwerking met Stichting Denksport Leiden een kennismakingscursus bridge. De cursus begint op woensdagavond 17 september 2014 om 20.00 uur en wordt gegeven in het denksportcentrum Robijnstraat 4 te Leiden. De cursus bestaat uit 12 lessen van ca. 2 uur en kost 60 euro, inclusief het cursusboek Leer Bridge met Berry Westra deel 1 en een cd-rom met oefenspellen. De cursus bestaat uit het aanleren van de spelregels en dit in de praktijk oefenen en wordt gegeven door Teun Boer (telefoonnummer 0650288606). Of via e-mail teun.boer@live.nl

Inschrijven kan eveneens via e-mail: r.vandergeest@sportbedrijfleiden.nl of telefonisch van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur op telefoonnummer 071-5163804 . Vraag naar Rik van der Geest. Of bij voorkeur via Sport kennismaking Leiden: www.sportkennismakingleiden.nl 

Cursus beter bridge
Westra4Deze cursus is bedoeld voor bridgers die de beginnerscursussen en de vervolgcursus beter bridge 1 hebben gehad en hun kennis en speeltechniek willen verbeteren en uitbreiden. Aan de hand van het boekje leer bridge met Berry Westra deel 4 worden de volgende onderwerpen herhaald en uitgediept. 

Het af en tegenspelen van sans en troef contracten. 
Het 1Sans-complex. 
Vechten om de deelscore. 
De vierde kleur conventie. 
Die lastige tegenpartij. 
Het negatief doublet. 

De cursus bestaat uit theorie en oefenspellen. De lessen zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Eerste les is op maandagavond 15 september 2014. De cursusduur is 12 weken en de De kosten zijn 60 euro exclusief het cursusboekje. De cursus wordt gegeven in het denksportcentrum Robijnstraat 4 te Leiden. Voor opgave en informatie kunt u bellen met Teun Boer 0650288606. Of via e-mail teun.boer@live.nl