Gé van den Berg & Ton Wolvers winnaars Hutspotdrive 2017

De Stichting Denksport Leiden organiseerde samen met het NBB district Leiden e.o. alsmede de 3-October Vereeniging de jaarlijkse Hutspotdrive in het Leidse Denksportcentrum op zondag 1 oktober j.l. Er waren dit keer 68 bridgeparen op deze jaarlijkse traditionele bridgedrive afgekomen.

Twintig duo’s in de A-lijn en evenzoveel in een B-lijn. In de hoogste groep ging het goud, zilver en brons respectievelijk naar Gé van den Berg & Ton Wolvers met 60,45% (hier op de foto met SDL organisator Wim v.d. Berg -r-), het zilver was voor Cees de Ridder & Kees den Hollander en het brons ging naar het duo Wim v.d. Berg & Thijs v.d. Plas. De B-lijn was een prooi voor Anneke van der Velde & Reneé Mulder met 63,52% en de recreantengroep van 28 bridgeparen werd gewonnen door Erik Sikkes & Sjaak van den Bos met een score van 64,19%.

Voor meer info en uitslagen zie de toernooigegevens op de website van het district.

Flip & Han winnen finale zomerdrive 2017

De SDL organiseert op woensdagavonden de Open inloop oefenbridge in het Leidse denksportcentrum. Coördinator/begeleider is SDL-bestuurslid Wim van den Berg.

De  jaarlijkse zomerdrive van de SDL op de woensdagavonden in de maanden juni, juli en augustus 2017 is gewonnen door het duo Flip Lucie (op bijgaande archieffoto met beker) & Han Lemair. Zij kwamen in de finaledrive van woensdag 30 augustus jl. tot een score van 65,32%. Het zilver ging naar Johan Waijer & Ger Nieuwpoort (64,32%) en het brons ging naar Jan Bey & Paul Dujardin met een score van 62,01 %.

Voor de volledige uitslag zie onderstaande scoreformulier.


De SDL organiseert ook in het nieuwe seizoen (2017-2018) op woensdagavonden de Open inloop oefenbridge in het Leidse denksportcentrum. Open in alle jaargetijden! Zie ook elders op de site voor een (vervolg) bridgecursus!
Aanmelden bij coördinator/begeleider Wim van den Berg. Vooraf even melden dat u komt is ook wel zo prettig (telefonisch bij Wim v.d. Berg 06 4984 6886).

Oefening is moeder van de kunst..’
Omdat het voor beginners belangrijk is om verder te oefenen is er in het denksportcentrum Leiden een oefenclub op de woensdagavonden. Daar kan men de onlangs – of wat langer geleden – gekregen lessen in praktijk brengen en naar hartenlust oefenen. Meer info en bridge op de woensdagavond (vanaf 19.15 uur) in het Denksportcentrum aan de Robijnstraat 4 te Leiden.

Vervolgcursus bridge voor beginners ..

Leer bridge met Berry Westra deel 2, een Bridgecursus voor beginners.
Deze cursus is bedoeld voor bridgers die een beginnerscursus hebben gehad en hun kennis en speeltechniek willen uitbreiden en verbeteren. Aan de hand van het boek leer bridge met Berry Westra deel 2 worden de volgende onderwerpen herhaald en uitgediept:
Het af en tegenspelen van sans en troef contracten, uitkomen en signaleren, het eerste bijbod, de herbieding en het tweede bijbod. Het bieden na een 1 sans opening met “Stayman” en “Jacoby”, de preëmptieve opening, het volgbod en het informatiedoublet. Reageren op tussenbieden alsmede het slembieden met behulp van “De Blackwood conventie”.
De cursus bestaat uit theorie en oefenspellen.

De lessen worden gegeven op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur.
Eerste les is op woensdagavond 27 september 2017.
De cursusduur is 12 weken en de kosten zijn 50 euro exclusief het cursusboek.
De cursus wordt gegeven in het denksportcentrum Robijnstraat 4 te Leiden.

Voor opgave en informatie (linkje = website Teun Boer) kunt u bellen met Teun Boer 06 50 28 86 06.
Of via e-mail teun.boer@bridgedocent.nl