Informatie

Bestuur Stichting Denksport Leiden (SDL)

Daan Binnendijk (Voorzitter)

Maurits Meijer (Secretaris)

Jan Bertus Molenkamp (Penningmeester)

Hans van Straaten (Beheerder)

Andr├ę America (Lid)

Trudi Kraan (Lid)

Ed Pot (Lid)

 


(reserveringen en barpersoneel Hans van Straaten)
(e-mailadres: beheerder@denksportcentrumleiden.nl)

Algemene gegevens

Stichting Denksport Leiden

opgericht: 4 december 1996

Correspondentieadres:

Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden

info@denksportcentrumleiden.nl

Bank NL89ABNA084.06.34.714 tnv SDL, Leiden

K.v.K. 411 69 885

 

Website

www.denksportcentrumleiden.nl

Het denksportcentrum is mede tot stand gekomen dankzij de sponsoring en hulp van:

AIV Architecten en ingenieurs – Ministerie van VWS – Gemeente Leiden – VSB Fonds