Informatie

Bestuur Stichting Denksport Leiden (SDL)

Voorzitter Maaike Valkenburg
Maaike Valkenburg (Voorzitter)


 

 

Jan Bey (Secretaris)

Penningmeester Roel Piket
Roel Piket (Penningmeester)

Inkoop Hans Verheijen

Hans Verheijen (Algemene zaken)

Techniek Wim v/d Berg
Wim v/d Berg (Technisch gebouwonderhoud)

 


Juud200

 

 

Judith Valkenburg
(reserveringen en barpersoneel, vanaf 1 september 2016)
(e-mailadres: dscleiden@yahoo.com)

Commissieleden

Commissie financi├źn: Ger Marcelis

Commissie technisch onderhoud: Bert Huizer

Commissie PResentatie: (SDPN)

 

Redactie Nieuwsbrief

Jan Bey/Maaike Valkenburg (kopij naar info@denksportcentrumleiden.nl)

 

Algemene gegevens

Stichting Denksport Leiden

opgericht: 4 december 1996

Correspondentieadres:

Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden

info@denksportcentrumleiden.nl

Bank 84.06.34.714 tnv SDL, Leiden

K.v.K. 411 69 885

 

Website

www.denksportcentrumleiden.nl

Bouw en onderhoud website (vanaf 1 september 2006) door de

Stichting Denksportpromotie Nederland (SDPN, Neckus Webdesign)

Het denksportcentrum is mede tot stand gekomen dankzij de sponsoring en hulp van:

AIV Architecten en ingenieurs – Ministerie van VWS – Gemeente Leiden – VSB Fonds