Informatie

Bestuur Stichting Denksport Leiden (SDL)

 

(vlnr:) Hans Verheijen (Algemene Zaken), Wim v.d. Berg (Technische Zaken), Maaike Valkenburg (Voorzitter en Manager), Roel Piket (Penningmeester) en Jan Bey (Secretaris & PR)

 


(reserveringen en barpersoneel, vanaf 1 maart 2018 Maaike Valkenburg)
(e-mailadres: dscleiden2018@gmail.com)

Commissieleden

Commissie financi├źn: Ger Marcelis

Commissie technisch onderhoud: Bert Huizer

Commissie PResentatie: (SDPN)

Redactie Nieuwsbrief

Jan Bey/Maaike Valkenburg (kopij naar info@denksportcentrumleiden.nl)

Algemene gegevens

Stichting Denksport Leiden

opgericht: 4 december 1996

Correspondentieadres:

Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden

info@denksportcentrumleiden.nl

Bank NL89ABNA084.06.34.714 tnv SDL, Leiden

K.v.K. 411 69 885

 

Website

www.denksportcentrumleiden.nl

Bouw en onderhoud website (vanaf 1 september 2006) door de

Stichting Denksportpromotie Nederland (SDPN, Neckus Webdesign)

Het denksportcentrum is mede tot stand gekomen dankzij de sponsoring en hulp van:

AIV Architecten en ingenieurs – Ministerie van VWS – Gemeente Leiden – VSB Fonds