Categories for Algemeen

Nieuwe redactie nieuwsbrief

maart 17, 2012 1:16 pm Gepubliceerd door

Deze eerste nieuwsbrief van 2012 (nummer 44) is samengesteld door de nieuwe redactie. Zoals u in het vorige nummer heeft kunnen lezen heeft Fred Ong zijn bestuursfunctie neergelegd en daarmee ook zijn redacteurschap van de Nieuwsbrief. We zullen zijn puntige schrijfstijl missen maar tegelijkertijd zijn we blij in Jan Bey een goede opvolger te hebben gevonden. Uw kopij was en is zeer welkom via info@denksportcentrumleiden.nl Maaike Valkenburg, voorzitter. Gebruikersoverleg Op vrijdag 13 april a.s. vindt het jaarlijkse gebruikersoverleg plaats. Vertegenwoordigers van de verenigingen die hun vaste speelavond hebben in het Leidse Denksportcentrum worden jaarlijks uitgenodigd om informatie uit te wisselen met het bestuur. Mededelingen vanuit het SDL-bestuur, stand van zaken rond het denksportcentrum en het wel en wee van de clubs komen hier aan de orde. De avond wordt traditioneel afgesloten met een drankje en een hapje. De besturen van de verenigingen ontvangen separaat een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Lees... Bekijk Artikel

Fred Ong treedt af als bestuurslid

oktober 30, 2011 12:51 pm Gepubliceerd door

Gezondheidsredenen dwingen Fred Ong om zich terug te trekken uit het bestuur van de SDL. Fred heeft vanaf de oprichting van de Stichting Denksport Leiden in 1996 en de opening van het denksportcentrum in 1998 deel uitgemaakt van het bestuur. Bij het tienjarig bestaan van het denksportcentrum werd daarom zaal D – waar de dammers hun wekelijkse verenigingavond doorbrengen – naar hem genoemd: de Fred Ong Plaza. Fred was verantwoordelijk voor de commissie PR en de zeer lezenswaardige nieuwsbrieven waren onder meer van zijn hand. Met de verfijnde humor die hem eigen is neemt hij afscheid met deze nieuwsbrief: “Nog één SDL Nieuwsbrief zal ik produceren. Nummer 43, oktober 2011 wordt dat; geen mooi getal maar het is toevallig wel tevens ons huisnummer en dat heeft ook wel weer wat” aldus Fred. We zijn Fred zeer dankbaar voor zijn bijdragen aan ons denksportcentrum en wij zullen als bestuur daar op... Bekijk Artikel