Categories for Algemeen

Bestuur Stichting Denksport Leiden stapt op

september 30, 2018 10:59 am Gepubliceerd door

Het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) stapt voortijdig op. Het Leidse Denksportcentrum aan de Robijnstraat werd begin januari verkocht wegens een al jaren sterk teruglopende exploitatie. De negen denksportverenigingen – verenigd in het Deelnemersoverleg (DO) – voelden zich overvallen door het besluit en menen – ook negen maanden na dato – dat verkoop niet nodig was geweest. Het bestuur heeft het gebouw verkocht zodat er met het bedrag dat na aflossing van hypotheek en onkosten overblijft (ca twee ton) een doorstart gemaakt kan worden. Voorzitter Maaike Valkenburg: “Veel denksportverenigingen kampen met een lineair teruglopend ledenaantal en vergrijzing wat de directe aanleiding is voor de teruglopende inkomsten. Als de verenigingen in de toekomst een eigen denksportcentrum willen exploiteren zal er vooral ingezet moeten worden op ledenwerving en verjonging. Het geld dat vrijkomt uit de verkoop kan gebruikt worden als buffer om de huur enkele jaren op te kunnen vangen... Bekijk Artikel

Opening nieuw seizoen met zomermarkt

september 1, 2018 12:55 pm Gepubliceerd door

Op vrijdag 31 augustus jl. hield de wijk- en winkeliersvereniging voor het Diamantplein samen met de gemeente Leiden een Zomermarkt. Er waren ruim dertig standjes van allerlei origine te bewonderen. Ook het denksportcentrum toonde in een standje haar denksporten bridge, dammen, go en schaken. Onder meer Ron Bosman (Sleutels), Maurits Meijer (LDG) en Rob Uittenboogaard (LSG-jeugd) – en ik zal ongetwijfeld iemand overslaan – gaven acte  de présence in de stand (foto). Ik begreep uit het verhaal van een bezoeker dat Maurits aan een goede werving bezig was door opzichtig van een jonge tegenstander te verliezen. Wat is er  leuker voor zo’n kind om van een goede dammer te kunnen winnen. Nou, misschien toch dat springkussen naast de viskar van Hartevelt… (foto).

Vervolgcursus bridge voor beginners ..

augustus 21, 2017 11:59 am Gepubliceerd door

Leer bridge met Berry Westra deel 2, een Bridgecursus voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor bridgers die een beginnerscursus hebben gehad en hun kennis en speeltechniek willen uitbreiden en verbeteren. Aan de hand van het boek leer bridge met Berry Westra deel 2 worden de volgende onderwerpen herhaald en uitgediept: Het af en tegenspelen van sans en troef contracten, uitkomen en signaleren, het eerste bijbod, de herbieding en het tweede bijbod. Het bieden na een 1 sans opening met “Stayman” en “Jacoby”, de preëmptieve opening, het volgbod en het informatiedoublet. Reageren op tussenbieden alsmede het slembieden met behulp van “De Blackwood conventie”. De cursus bestaat uit theorie en oefenspellen. De lessen worden gegeven op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Eerste les is op woensdagavond 27 september 2017. De cursusduur is 12 weken en de kosten zijn 50 euro exclusief het cursusboek. De cursus wordt gegeven in het denksportcentrum... Bekijk Artikel