Categories for Algemeen

Nieuw in het denksportcentrum: Mahjong..

februari 1, 2016 11:29 am Gepubliceerd door

Sinds 1 januari jl. is er in het denksportcentrum een mahjong club in oprichting: De Rode Sleutels. Initiatiefnemer Stijn Verschuren heet u dan van harte welkom op de geagendeerde clubavond op maandagavond in het Leidse denksportcentrum.

Gezellige verjaardagsborrel

december 22, 2015 12:04 pm Gepubliceerd door

Ook dit jaar vierde het bestuur van de Stichting Denksport Leiden (SDL) – samen met personeel, vrijwilligers en andere SDL genodigden – in december als gebruikelijk de geboortedag van de SDL op 3 december 1996. Volgend jaar jubileumfeestje? Afwachten maar… Eveneens gebruikelijk wordt er kort stilgestaan bij wat geweest is en wat in het verschiet ligt. Ook is dit een moment om de vaste medewerkers en vrijwilligers in het zonnetje te zetten door voorzitter Maaike Valkenburg (op foto links met microfoon op een stoel en bijgestaan door haar vaste assistent Hans Verheijen). In hoeverre we deze traditie voort kunnen zetten hangt ook af van de toekomst van ons denksportcentrum. De penningmeester constateerde dat de inkomsten nog altijd teruglopen, want er is bijv. minder ‘nazit’ op de clubavonden.  Al eerder is hierover gecommuniceerd in het voorjaar tijdens het traditionele Gebruikers Overleg (GO) van de afgelopen jaren. Laten we hopen dat er... Bekijk Artikel

SDL Nieuwsbrief 50

november 23, 2015 12:17 pm Gepubliceerd door

In Memoriam Fred Ong Na een lang ziekbed overleed een van de oprichters en voormalig bestuurslid van de Stichting Denksport Leiden Fred Ong. Fred was onder meer belast met de bestuursfunctie PR – wat hij steevast Propaganda noemde – en vulde met veel humor de nieuwsbrieven. Hij produceerde er minimaal drie of vier per seizoen; wij komen nu met veel moeite aan maximaal twee edities. Bij het tienjarig bestaan van het Denksportcentrum werden de oprichters van het eerste uur gelauwerd met een eigen straatnaambordje; sinds die tijd siert het Fred Ongplaza de D-zaal. Dat was in 2008. Fred moest noodgedwongen vanwege zijn ziekte afscheid als bestuurslid nemen en daarmee ook van de PR-functie. Dat deed hij in de voor hem zo typerende stijl: “Nog een SDL Nieuwsbrief zal ik produceren. Nummer 43, oktober 2011 wordt dat; geen mooi getal maar het is toevallig wel tevens ons huisnummer en dat heeft... Bekijk Artikel