Categories for Cursussen

Nieuwe vervolg bridgecursus

juli 30, 2018 12:57 pm Gepubliceerd door

Bridgecursus Deze cursus is bedoeld voor bridgers die de beginners cursussen hebben gehad en hun kennis en speeltechniek willen verbeteren. Aan de hand van het boek leer bridge met Berry Westra deel 3 worden de volgende onderwerpen herhaald en uitgediept. Het af en tegenspelen van sans en troef contracten. Het eerste bijbod, de herbieding en het tweede bijbod. Controlebiedingen, bieden na 2 openingen en doubletten. De cursus bestaat uit theorie en oefenspellen. De lessen worden gegeven op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Eerste les is op woensdagavond 12 september 2018. De cursusduur is 12 weken. De kosten zijn 60 euro exclusief het cursusboek. De cursus wordt gegeven in het denksportcentrum Robijnstraat 4 te Leiden.  Voor opgave en informatie kunt u bellen met Teun Boer 0650288606. Of via e-mail teun.boer@live.nl  

Toekomstdrive goed bezet..

maart 28, 2018 12:39 pm Gepubliceerd door

Afgelopen weekeinde werd er de jaarlijkse ‘Toekomstdrive’ gehouden door de NBB Leiden e.o. in het Leidse denksportcentrum. Een team met Anja Koning (op de foto staande), Peter Janssen en Femke Frietema (allen bridgedocenten) hielden de deelnemers nauwlettend in de gaten. Met name op de spelregels en ondersteunde (al of niet hun eigen leerlingen) de bridgetoekomst in de kaartmaterie. De opkomst van de nieuwe bridgers bleek relatief hoog in twee lijnen van speelsterkte. In de A-lijn namen 19 paren deel en in de B-lijn waren er 14 paren actief.

Vervolgcursus bridge voor beginners ..

augustus 21, 2017 11:59 am Gepubliceerd door

Leer bridge met Berry Westra deel 2, een Bridgecursus voor beginners. Deze cursus is bedoeld voor bridgers die een beginnerscursus hebben gehad en hun kennis en speeltechniek willen uitbreiden en verbeteren. Aan de hand van het boek leer bridge met Berry Westra deel 2 worden de volgende onderwerpen herhaald en uitgediept: Het af en tegenspelen van sans en troef contracten, uitkomen en signaleren, het eerste bijbod, de herbieding en het tweede bijbod. Het bieden na een 1 sans opening met “Stayman” en “Jacoby”, de preëmptieve opening, het volgbod en het informatiedoublet. Reageren op tussenbieden alsmede het slembieden met behulp van “De Blackwood conventie”. De cursus bestaat uit theorie en oefenspellen. De lessen worden gegeven op woensdagavond van 20.00 tot 22.15 uur. Eerste les is op woensdagavond 27 september 2017. De cursusduur is 12 weken en de kosten zijn 50 euro exclusief het cursusboek. De cursus wordt gegeven in het denksportcentrum... Bekijk Artikel