Categories for Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 51

november 30, 2016 1:24 pm Gepubliceerd door

* Wist u dat? – Het SDL-bestuur erin is geslaagd de oude Heineken tapinstallatie te laten vervangen voor een nieuwe verbeterde versie met koelere en versere biertjes dankzij de direct gekoelde 20-liter vaten. – Er dankzij die andere tap nu ook regelmatig een speciaal biertje van de tap kan worden aangeboden. Deze maand is – gezien uw consumptiegedrag vanuit het verleden – Affligem Blond van de tap te bestellen. Test het! – Onze wifi (draadloos internet) in het centrum van ca 10 Mb nu sterk verbeterd is naar bijna 100Mb!? Vraag aan het barpersoneel het wachtwoord hiervoor.. – Er in het DSC ook altijd iets te eten kan worden besteld! En dat er per 1 januari a.s. weer een lichte prijsaanpassing van de consumpties zal moeten worden doorgevoerd! Lees verder in de Nieuwsbrief 51 (November 2016).

SDL Nieuwsbrief 50

november 23, 2015 12:17 pm Gepubliceerd door

In Memoriam Fred Ong Na een lang ziekbed overleed een van de oprichters en voormalig bestuurslid van de Stichting Denksport Leiden Fred Ong. Fred was onder meer belast met de bestuursfunctie PR – wat hij steevast Propaganda noemde – en vulde met veel humor de nieuwsbrieven. Hij produceerde er minimaal drie of vier per seizoen; wij komen nu met veel moeite aan maximaal twee edities. Bij het tienjarig bestaan van het Denksportcentrum werden de oprichters van het eerste uur gelauwerd met een eigen straatnaambordje; sinds die tijd siert het Fred Ongplaza de D-zaal. Dat was in 2008. Fred moest noodgedwongen vanwege zijn ziekte afscheid als bestuurslid nemen en daarmee ook van de PR-functie. Dat deed hij in de voor hem zo typerende stijl: “Nog een SDL Nieuwsbrief zal ik produceren. Nummer 43, oktober 2011 wordt dat; geen mooi getal maar het is toevallig wel tevens ons huisnummer en dat heeft... Bekijk Artikel

Uit de Nieuwsbrief ..

november 26, 2014 11:07 am Gepubliceerd door

Als bestuur van de SDL zijn we het 19e jaar van ons bestaan ingegaan. De clubs zijn alweer enkele maanden bezig in hun nieuwe sportseizoen en met hun activiteiten in het denksportcentrum. Een groot deel van het SDL-bestuur zet zich al vanaf de oprichting van de stichting in 1996 in om het denksportcentrum te kunnen exploiteren en overeind te houden. In de afgelopen twee jaar is echter gebleken dat de clubavonden minder druk bezet zijn dan voorheen en dat de clubs aan het vergrijzen zijn. Onder meer door de rookregel en aangescherpte controles van (semi)overheden (eisen als AED, Brandweer etc.) zijn er in de afgelopen jaren ook veel kosten gemaakt om het pand en zijn functioneren overeind te kunnen houden.