Fred Ong treedt af als bestuurslid


30 oktober 2011 12:51
Gepubliceerd door

Gezondheidsredenen dwingen Fred Ong om zich terug te trekken uit het bestuur van de SDL. Fred heeft vanaf de oprichting van de Stichting Denksport Leiden in 1996 en de opening van het denksportcentrum in 1998 deel uitgemaakt van het bestuur. Bij het tienjarig bestaan van het denksportcentrum werd daarom zaal D – waar de dammers hun wekelijkse verenigingavond doorbrengen – naar hem genoemd: de Fred Ong Plaza. Fred was verantwoordelijk voor de commissie PR en de zeer lezenswaardige nieuwsbrieven waren onder meer van zijn hand. Met de verfijnde humor die hem eigen is neemt hij afscheid met deze nieuwsbrief: “Nog één SDL Nieuwsbrief zal ik produceren. Nummer 43, oktober 2011 wordt dat; geen mooi getal maar het is toevallig wel tevens ons huisnummer en dat heeft ook wel weer wat” aldus Fred. We zijn Fred zeer dankbaar voor zijn bijdragen aan ons denksportcentrum en wij zullen als bestuur daar op een ander moment nog zeker bij stil staan. Het bestuur zal zich bij de eerstvolgende bestuursvergadering in december beraden over de invulling van de positie van Fred. Uiteraard een schier onmogelijke opgave.

Namens het SDL-bestuur, Maaike Valkenburg, voorzitter

Archief Nieuwsbrieven