Informatie

Bestuur Stichting Denksport Leiden (SDL)

van links naar rechts:

Hans van Straaten (Beheerder)

Andr├ę America (Lid)

Daan Binnendijk (Voorzitter)

Ed Pot (Lid)

Maurits Meijer (Secretaris)

Trudi Kraan (Lid)

Jan Bertus Molenkamp (Penningmeester)

 

 


(reserveringen en barpersoneel Hans van Straaten)
(e-mailadres: beheerder@denksportcentrumleiden.nl)

Algemene gegevens

Stichting Denksport Leiden

opgericht: 4 december 1996

Correspondentieadres:

Robijnstraat 4, 2332 KE Leiden

info@denksportcentrumleiden.nl

Bank NL89ABNA084.06.34.714 tnv SDL, Leiden

K.v.K. 411 69 885

BTW. 8054.95.757.B.01