Nieuwe redactie nieuwsbrief

door admin

Deze eerste nieuwsbrief van 2012 (nummer 44) is samengesteld door de nieuwe redactie. Zoals u in het vorige nummer heeft kunnen lezen heeft Fred Ong zijn bestuursfunctie neergelegd en daarmee ook zijn redacteurschap van de Nieuwsbrief. We zullen zijn puntige schrijfstijl missen maar tegelijkertijd zijn we blij in Jan Bey een goede opvolger te hebben gevonden. Uw kopij was en is zeer welkom via info@denksportcentrumleiden.nl
Maaike Valkenburg, voorzitter.

Gebruikersoverleg
Op vrijdag 13 april a.s. vindt het jaarlijkse gebruikersoverleg plaats. Vertegenwoordigers van de verenigingen die hun vaste speelavond hebben in het Leidse Denksportcentrum worden jaarlijks uitgenodigd om informatie uit te wisselen met het bestuur. Mededelingen vanuit het SDL-bestuur, stand van zaken rond het denksportcentrum en het wel en wee van de clubs komen hier aan de orde. De avond wordt traditioneel afgesloten met een drankje en een hapje. De besturen van de verenigingen ontvangen separaat een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Lees hier de volledige SDL NIEUWSBRIEF 44

Gerelateerde berichten