Nieuwsbrief Stichting Denksport Leiden Juli 2020

door Beheerder

Juli 2020
Met deze Nieuwsbrief brengen we de leden van de Verenigingen die onderdeel zijn van het Denksportcentrum op de hoogte van een aantal ontwikkelingen binnen en buiten het Denksportcentrum.

Van de (nieuwe) voorzitter André America
Voor iedereen die mij nog niet kent, zo nieuw ben ik niet meer -ik speel al jaren bij ADG-: ik ben geboren in 1956 in het mijnwerkersdorp Terwinselen. Na de LTS en 5 jaar aankomend etaleur bij Vroom & Dreesman in Limburg, ben ik op mijn 20ste verhuist naar het “westen” met een leuk meisje uit Leiden, dat ik leerde kennen op PinkPop in 1974. Leiden werd na 2 jaar Gouda mijn vaste stek, en hier werd ik ondernemer.
Met een penseel en een bus verf schilderde ik logo’s en teksten op auto’s en etalageramen. Vervolgens ben ik begonnen met zeefdrukken en deze hobby werd in de volgende jaren een voor Nederland middelgrote zeefdrukkerij.
In 1993 ben ik als een van de eersten in Europa begonnen met groot formaat digitaal drukken. Sinds 2004 houd ik mij bezig met het ontwerp en de productie van Matrix Frame; met vestigingen in Charlotte/NC USA, Leiden/Nederland , Sheffield/UK, Hong Kong/China en een verkooporganisatie in Australië verkopen we onze producten in 33 landen. Althans dat was voor Corona……..
Ik dank het DO en de andere bestuursleden voor het in mij gestelde vertrouwen
en hoop dat wij samen in de komende jaren ons doel kunnen verwezenlijken: een goed functionerend Denksportcentrum in Leiden.
Onder het motto “if nothing is sure, everything is possible”

Nieuwe leden in het bestuur
Nadat er vanuit de verenigingen geen aanmeldingen kwamen voor nieuwe bestuursleden, is het bestuur zelf op zoek gegaan naar aanvulling. We zijn erg blij dat we Ron Bosman (De Sleutels/Leids Doublet) en Raoul van Ketel (LSG) bereid hebben gevonden om zitting te nemen in het bestuur. Beiden waren al zeer actief bezig met het vinden van nieuwe huisvesting en het benaderen van de politiek daarvoor. Het bestuur is nu weer voltallig.
Vervolgens zijn ook de rollen opnieuw verdeeld: André America is voorzitter geworden en Trudi Kraan secretaris.

Nieuwe leden in het Deelnemersoverleg
Doordat twee leden uit het DO toetraden tot het bestuur, moest ook e.e.a. veranderen in het DO. Mark van der Werf is namens LSG toegetreden tot het DO, en Hans van Weeren namens Leids Doublet. Jetze Heun (Philidor) heeft de voorzittershamer overgenomen van Ron Bosman.
Het Denksportcentrum in tijden van Corona
Een commissie, bestaande uit Raoul van Ketel (schaken), Albert Houtman (bridge), Henk van der Wal (Go) en Hans van Straaten (beheer) heeft alle voorbereidingen getroffen om vanaf 15 juli weer in het Denksportcentrum te kunnen gaan sporten/spelen. Er is een uitgebreid protocol geschreven om de veiligheid van de verenigingsleden maximaal te waarborgen. Wie nog geen afschrift ontvangen heeft van dit protocol kan het opvragen bij beheerder@denksportcentrumleiden.nl.
Het is de bedoeling om (voorlopig) weer open te gaan op de woensdag (bridge, Go, dammen en schaken) en vrijdagavond (schaken). Eind augustus wordt dit opnieuw bezien.
We hopen snel weer veel bezoekers te verwelkomen!

Huisvesting
Huidige denksportcentrum
Het gebruik van het huidige denksportcentrum is formeel verlengd tot 1 februari 2021. Onlangs bleek dat de gemeente afziet van samenwerking met de huidige koper en projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van Robijnstraat 4. Dat betekent niet dat de koop niet doorgaat: waarschijnlijk biedt hij het denksportcentrum te koop aan aan een volgende projectontwikkelaar. Per slot van rekening wil ook de gemeente het gebied gaarne anders inrichten. Het is onduidelijk wat dat voor ons betekent. Kunnen we het terugkopen? Niet waarschijnlijk. Wel lijkt het aannemelijk dat het denksportcentrum langer voor ons beschikbaar blijft, de plannen hebben immers zeer zeker ernstige vertraging opgelopen. Het bestuur houdt de vinger zo goed mogelijk aan de pols en bekijkt alle scenario’s.

Nieuw denksportcentrum
Voorlopig is de locatie bij sportpark De Vliet (naast het buitenzwembad) de beoogde locatie voor een nieuw te bouwen denksportcentrum. Alle alternatieven blijken steeds weer af te moeten vallen. De Vliet wordt zowel door ons als door de gemeente gezien als een goede locatie. Er is uitgebreid overleg geweest met de gemeente, inclusief een bezoek van de betreffende wethouder en betrokken ambtenaren aan die locatie, alwaar wij onze plannen konden presenteren. Dat is positief. Helaas is er tot nu toe bij de gemeente te weinig steun om het bestemmingsplan zo aan te passen dat wij onze wensen voor de omvang van en inrichting van het denksportcentrum kunnen verwezenlijken. Wij geven de moed echter niet op en proberen verschillende wegen te bewandelen om de gemeente in deze milder te stemmen en alsnog een gunstige beslissing voor ons te nemen. Helaas zal de voortgang van dat proces vanwege de zomermaanden minder snel gaan dan we eigenlijk zouden willen. Want, ook al zijn de ontwikkelingen aan het Diamantplein vertraagd, de tijd blijft dringen.

Van de penningmeester
Ook vanuit financieel oogpunt is het goed dat het denksportcentrum weer open gaat. In de afgelopen maanden was er geen omzet terwijl de vaste kosten voor het denksportcentrum en de loonkosten voor het personeel doortikken. Tot nu toe hebben we gebruik kunnen maken van een aantal overheidsregelingen (NOW 1 voor loonkosten, TOGS voor de vaste lasten) en zullen we nog gebruik gaan maken van een aantal regelingen (TVL, een tegemoetkoming in de vaste kosten, NOW 2 een tegemoetkoming in loonkosten en mogelijk nog andere regelingen).
Ondanks deze bijdragen van de overheid hebben we de afgelopen 4 maanden een negatief resultaat van tussen de 5000 en 10000 euro behaald. De liquiditeitspositie is nog positief vanwege de leningen die we hebben afgesloten bij een aantal leden van de aangesloten verenigingen.

Website wordt vernieuwd
Hans van Straaten is druk bezig met het vernieuwen van de website. Hier kan ook veel nieuws uit de verenigingen worden geplaatst. Daarom een oproep: lever a.u.b. kopij aan met informatie van je vereniging en met nieuws en nieuwtjes, liefst met plaatjes en foto’s (na toestemming). Die worden dan voor iedereen zichtbaar, geplaatst op de site van het Denksportcentrum.

Uit het DO

  • Op 8 mei 2020 is er via Skype een Deelnemersoverleg geweest en op 6 juli in het Denksportcentrum. Aan de orde is geweest:
  • Er zijn besluiten genomen over het heropenen van het Denksportcentrum in de zomerperiode en het protocol (zie hierboven) is besproken.
  • De nieuwe bestuursleden en de voorzitter zijn benoemd.
  • Er is uitvoerig stil gestaan bij het zoeken naar nieuwe huisvesting (zie eerder in deze nieuwsbrief) en bij de noodzaak van financiering en evt. tussenoplossingen.
  • Ter vervanging zijn ook nieuwe vertegenwoordigers namens de clubs welkom geheten en zal Jetze Heun het DO voorzitten.
  • Er is een kascommissie benoemd en deze heeft verslag uitgebracht op grond waarvan de penningmeester is gedechargeerd.
  • Er is gewerkt aan nieuwe statuten en een nieuw huishoudelijk reglement.

Het volgende deelnemersoverleg zal ergens eind augustus 2020 zijn.

Vrijwilligers gevraagd voor bardiensten
Eind vorig jaar zijn we begonnen met het werken met een vrijwilliger achter de bar, naast een vaste barkeeper, op de woensdag- en donderdagavonden. Dit verliep succesvol: vrijwilligers meldden zich aan en vonden het over het algemeen leuk om te doen.
Maar: ‘meer handen maken licht werk’! Daarom zijn nieuwe vrijwilligers nog steeds zeer welkom! Zou jij af en toe achter de bar willen meewerken, meld je dan a.u.b. aan. Dit kan door een mailtje te sturen naar Trudi Kraan, info@denksportcentrumleiden.nl. Je kunt zelf aangeven hoe vaak en op welke avond(en). We verwachten en hopen op veel reacties!

Met vriendelijke groet,
André America, voorzitter
Jan Bertus Molenkamp, penningmeester
Trudi Kraan, secretaris
Eduard Pot, lid
Ron Bosman, lid
Raoul van Ketel, lid
Hans van Straaten, beheerder

Voor contact: spreek ons aan of stuur een mail naar secretaris@denksportcentrumleiden.nl

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.