Wethouder Dirkse voert motie Denksportcentrum niet uit

door Beheerder

30 maart 2021 persbericht; informatie bij Raoul van Ketel, bestuurslid Stichting Denksport Leiden
tel. 06-2260 2329 en email: rvketel@xs4all.nl

Er is nog steeds geen plek voor een nieuw Denksportcentrum – het centrum voor Denksport in Leiden van 7 verenigingen met 500 leden. Op 17 september vorig jaar zag het er nog zo mooi uit. De gemeenteraad nam een motie (met 27 stemmen voor en 9 tegen) aan waarin het college werd verzocht om een nieuw Denksportcentrum van 510 m2 in te passen in de Vlietzone en eerder geopperde bezwaren terzijde te schuiven. Dat is nu ruim 6 maanden geleden. Sinds 17 september 2020 (tot nu maart 2021) heeft wethouder Paul Dirkse niets met de motie gedaan, hoewel hij bij zijn bezoek op locatie 29 juni 2020 aangegeven had dat als hij een opdracht va de gemeenteraad kreeg, hij die loyaal zou uitvoeren, want de gemeenteraad is zijn baas. 

We kregen op 11 maart 2021 (13 (!) maanden na aanvraag) uitslag over het vooroverleg van onze omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van het nieuwe Denksportcentrum waarbij alleen oude argumenten van voorjaar 2020 werden herhaald en niets gedaan is met de motie. Kortom we hebben – ondanks de motie – geen enkele voortgang kunnen zien in het proces om tot een vergunning tot bouw van een nieuw Denksportcentrum te komen. 

Op 23 maart 2021 stelde Maaike van Vliet#  – duo-raadslid VVD en één van de indieners van de motie in september – in de commissie Onderwijs en Samenleving (cie OS) kritische vragen hierover aan wethouder Dirkse. Enkele dagen later was Raoul van Ketel (SDL bestuurslid en voorzitter LSG) op 26 maart 2021 rond 17:30 uur te gast bij Radio Sleutelstad# waar hij ons ongenoegen over het gebrek aan medewerking van de gemeente Leiden c.q. de wethouder Paul Dirkse publiek maakte.

We hebben alles gepoogd# maar we hebben geen gesprek met de wethouder Dirkse kunnen krijgen om samen met de gemeente constructief naar een reële mogelijkheid voor de bouw van een nieuw Denksportcentrum in de Vlietzone toe te werken. Ook weigerde de gemeente iemand aan te wijzen die overleg met ons over alternatieve locaties in de Vlietzone zou kunnen voeren.

Hoe verder?

In antwoord op de vraag van Maaike van Vliet op 23 maart 2021 verwees Paul Dirkse naar een brief die binnen 2 weken aan de gemeenteraad wordt gestuurd. In diezelfde 2 weken wordt het advies van de ambtenaren in het College B&W besproken en wordt de brief van B&W met een nadere toelichting van de stand van zaken opgesteld. 

Als bestuur SDL wachten we op die brief aan de gemeenteraad zodat we eindelijk inhoudelijk kunnen ingaan op argumenten van de gemeente. Zo nodig dienen we vervolgens officieel een bouwvergunning in waarna we – bij afwijzing – tegen die afwijzing in beroep kunnen gaan (evt. bij de bestuursrechter). Ook gaan we nogmaals goed in gesprek met de politieke partijen die voor de motie van september 2020 hebben gestemd. Verdere acties zijn afhankelijk van de brief, die door Dirkse aan de commissie OS is toegezegd. 

Sport wordt gedragen door vrijwilligers; niet door ambtenaren, niet door politici. Inwoners van Leiden maken de stad tot wat ze is. De gemeente zou hen moeten faciliteren. Maar in Leiden gaat het (tot nu toe) anders.

1 Zie voor het fragment vragen van Maaike van Vliet in de commissie Onderwijs en Samenleving de link (punt 3 vd agenda van 17:10 – 21:41): https://leiden.notubiz.nl/vergadering/808312/raadscommissie%20Onderwijs%20en%20Samenleving%2023-03-2021 
2 Zie de website van FM Sleutelstad https://sleutelstad.nl/2021/03/28/denksportcentrum-leiden-vreest-dat-eigen-plek-aan-de-vliet-niet-doorgaat/
3 We hebben onder andere bomenonderzoek laten doen en advies gevraagd bij Boomtotaalzorg en IVN over herplant en verbetering van de ecologische waarde ter plekke van Blauwkras – hierop is geen enkele reactie van de gemeente gekomen.

Gerelateerde berichten

Laat een bericht achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.