Bestuur van het Denksportcentrum Leiden

Bestuur

Bestuursleden

Jetze Heun

BESTUURSLID VEDL

Trudi Kraan

Secretaris VEDL

Jan Bertus Molenkamp

Penningmeester VEDL

Hans van Straaten

Beheerder VEDL

Jack van der Plas

VOORZITTER VEDL

André America

Voorzitter SDL

Ron Bosman

SECRETARIS SDL

Henk van der Wal

Penningmeester SDL