Zomerdrives 2024

door admin
Bridgeclub Leids Doublet zomerdrives met clinic door topspelers na afloop!
Speelavond:Woensdag
Data: 3, 10, 17, 24 en 31 juli en 7 en 14 augustus 2024
Aanvang: 19.30 uur 
Locatie:Denksportcentrum, Robijnstraat 4, 2332 KZ Leiden
Loopbriefjes ophalen: Van 19.10 uur tot 19.25 uur (houd je NBB-nummer en cash of bankpas bij de hand)
Inschrijven: Via evenement.bcleidsdoublet@gmail.com tot 18.30 uur van de speelavond o.v.v. voor- en achternamen spelers en NBB-nummers + speelsterkte (A, B) of agenda van Leids Doublet (https://9003.bridge.nl/evenementen/)
Vorm: Butler – indeling naar sterkte in 2 lijnen, mits er voldoende paren zijn.
Kosten: € 10 per paar, cash of met pas te betalen aan de zaal of door dit bedrag uiterlijk 18.30 uur van de speelavond over te maken op NL65 INGB 0000 7758 20 op naam van Bridgeclub Leids Doublet o.v.v. zomerdrive + datum
Finale: 21 augustus 2024, 19.30 uur
Plaatsing voor finale: Iedereen die vijf bidcoins verzameld heeft, heeft recht op een plaats in de finale. Je verdient per avond in beide lijnen bidcoins: nr.1 vier bidcoins, nr. 2 drie, nr. 3 twee en alle anderen één. Dus vijf keer meedoen is genoeg, maar ook een keer eerste worden en nog een keer meedoen. 
Prijzen: In natura tijdens voorronde, geldprijzen in de finale
Overige bijzonderheden: Na afloop van alle avonden is er een clinic, waarin de deelnemers spellen ter nabespreking kunnen voorleggen aan topbridgers. Tijdens deze clinic worden ook hapjes rondgedeeld.
Meer info:evenement.bcleidsdoublet@gmail.com